ករណីរត់ជាន់គ្នាបណ្តាលឱ្យមនុស្សយ៉ាងតិច ១១៦ នាក់បានស្លាប់ ក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅរដ្ឋឧត្តាប្រាដែស (Uttar Pradesh) នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេស ឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអង្គារ។

តាខ្មៅថ្មី
បញ្ចូលដោយ -

 ករណីរត់ជាន់គ្នាបណ្តាលឱ្យមនុស្សយ៉ាងតិច ១១៦ នាក់បានស្លាប់ ក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាមួយនៅរដ្ឋឧត្តាប្រាដែស (Uttar Pradesh) នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេស ឥណ្ឌា កាលពីថ្ងៃអង្គារ។បើតាមទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុក NDTV បានរាយការណ៍ថា ឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងស្រុកហាថ្រាស (Hathras) ចម្ងាយប្រហែល ២០០ គីឡូម៉ែត្រនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីញូវដែលី ហើយមនុស្សមួយចំនួនបានរងរបួស។ សាក្សីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនេះថា មនុស្សស្លាប់ភាគច្រើនគឺដោយសារធ្លាក់

ចូលក្នុងលូក្បែរផ្លូវ ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការផ្អើលរត់ជាន់គ្នានេះទេ៕


ពាក្យគន្លឹះ:

#buttons=(យល់ព្រម, ទទួលយក!) #days=(20)

គេហទំព័ររបស់យើងប្រើCookies ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អ្នក ស្វែងយល់បន្ថែម
Ok, Go it!